An școlar 2022 - 2023

  • Solicitant
  • Familie
  • Copil
  • Parinti
  • Minori
  • Documente
  • Consimtamant
  • Finalizare

Date privind solicitantul

Pasul 1

Nume de familie

Prenume

Email

Telefon

CNP

Calitate

Strada

Nr

Bl

Sc

Et

Ap

Localitate

Județ

Stare civilă

Date privind familia

Pasul 2

Situația familială

Dovada se va face prin sentința sau certificat de divorț sau declarație notarială pe propria răspundere sau certificat de deces sau menționarea ca părinte unic în certificatul de naștere al copilului înscris.

Date privind copilul

Pasul 3

Nume de familie

Prenume

CNP

Predare în limba

Cu handicap

Orfan

Date privind părinții

Pasul 4

Mama

Nume de familie

Prenume

CNP

Activitate, sursă venituri sau studii

Grad handicap

Se va atașa dovada

Beneficiază de concediu îngrijire copil

se va atașa document justificator

Data reluării activităţii părintelui/reprezentant legal care a beneficiat de concediu îngrijire copil

Dacă la data depunerii dosarului, unul dintre părinți se află în concediu de creștere a copilului sau nu lucrează, dovada reluării activității profesionale se va face cu decizia de reîntoarcere la locul de muncă sau adeverință de la locul de muncă, care să ateste acest lucru (în original).

Domiciliu sau viză reședință

viza reşedinţă vizibilă încărcată (buletin verso);

Data domiciliului/reședință în Florești

Se va încărca imaginea cu spatele buletinului, în caz de reședință; dacă vechimea domiciliului este mai mare decât cea din cartea de identitate este nevoie de adeverință de vechime a domiciliului eliberată de Serviciul Evidența Populației; lipsa adeverinței obligă la luarea în considerare a vechimii rezultate din cartea de identitate;

Număr de minori în stare de invaliditate/handicap cu însoțitor în întreținere

Va fi necesară încărcarea certificatelor de naștere și a dovezilor invalidității pentru fiecare


Tata

Nume de familie

Prenume

CNP

Activitate, sursă venituri sau studii

Grad handicap

Se va atașa dovada

Beneficiază de concediu îngrijire copil

se va atașa document justificator

Data reluării activităţii părintelui/reprezentant legal care a beneficiat de concediu îngrijire copil

Dacă la data depunerii dosarului, unul dintre părinți se află în concediu de creștere a copilului sau nu lucrează, dovada reluării activității profesionale se va face cu decizia de reîntoarcere la locul de muncă sau adeverință de la locul de muncă, care să ateste acest lucru (în original).

Domiciliu sau viză reședință

viza reşedinţă vizibilă încărcată (buletin verso);

Data domiciliului/reședință în Florești

Se va încărca imaginea cu spatele buletinului, în caz de reședință; dacă vechimea domiciliului este mai mare decât cea din cartea de identitate este nevoie de adeverință de vechime a domiciliului eliberată de Serviciul Evidența Populației; lipsa adeverinței obligă la luarea în considerare a vechimii rezultate din cartea de identitate;

Număr de minori în stare de invaliditate/handicap cu însoțitor în întreținere

Va fi necesară încărcarea certificatelor de naștere și a dovezilor invalidității pentru fiecare

Date despre fraţii/surorile copilului

Pasul 5

Frate/soră 1

Nume și prenume frate/soră

Relația de rudenie cu copilul pentru care se face cererea

Stare invaliditate/handicap frate/soră

Frate/soră înmatriculat/înmatriculată în anul școlar următor

La aceeași unitate de învățământ


Frate/soră 2

Nume și prenume frate/soră

Relația de rudenie cu copilul pentru care se face cererea

Stare invaliditate/handicap frate/soră

Frate/soră înmatriculat/înmatriculată în anul școlar următor

La aceeași unitate de învățământ


Frate/soră 3

Nume și prenume frate/soră

Relația de rudenie cu copilul pentru care se face cererea

Stare invaliditate/handicap frate/soră

Frate/soră înmatriculat/înmatriculată în anul școlar următor

La aceeași unitate de învățământ


Frate/soră 4

Nume și prenume frate/soră

Relația de rudenie cu copilul pentru care se face cererea

Stare invaliditate/handicap frate/soră

Frate/soră înmatriculat/înmatriculată în anul școlar următor

La aceeași unitate de învățământ

Documente

Pasul 6

Buletin solicitant

Buletin mama

Buletin tata

Adeverință de vechime a domiciliului eliberată de Serviciul Evidența Populației - mama

Adeverință de vechime a domiciliului eliberată de Serviciul Evidența Populației - tata

Dovadă familie monoparentală

Sentința sau certificat de divorț sau declarație notarială pe propria răspundere sau certificat de deces sau menționarea ca părinte unic în certificatul de naștere al copilului înscris

Certificat Casatorie

Hotărârea/sentința de plasament sau sentința de încredințare în vederea adopției, dacă este cazul

Certificat de nastere copil

Adeverință student/elev

Adeverinţă în original de la unitatea de învățământ frecventată de către părinți/reprezentanți legali la forma de zi, în situația în care nu au loc de muncă, dacă este cazul.

Declarația unică 212 vizată de A.N.A.F. sau recipisa care face dovada depunerii declaraţiei online, în Spaţiul Virtual Privat A.N.A.F - mama

În cazul părinților/reprezentanților legali care obțin venituri din activități independente, va fi depus la dosar declarația unică 212 vizată de A.N.A.F., sau recipisa care face dovada depunerii declaraţiei online, în Spaţiul Virtual Privat A.N.A.F.; în situația unor modificări legislative, va fi depusă declarația valabilă la momentul respectiv.

Declarația unică 212 vizată de A.N.A.F. sau recipisa care face dovada depunerii declaraţiei online, în Spaţiul Virtual Privat A.N.A.F - tata

În cazul părinților/reprezentanților legali care obțin venituri din activități independente, va fi depus la dosar declarația unică 212 vizată de A.N.A.F., sau recipisa care face dovada depunerii declaraţiei online, în Spaţiul Virtual Privat A.N.A.F.; în situația unor modificări legislative, va fi depusă declarația valabilă la momentul respectiv.

Declarația 205 vizată de A.N.A.F. - mama

În cazul părinților/reprezentanților legali care nu au un contract individual de muncă şi dețin în asociere o societate comercială sau sunt asociaţi unici într-o astfel de societate în funcția de administrator.

Declarația 205 vizată de A.N.A.F. - tata

În cazul părinților/reprezentanților legali care nu au un contract individual de muncă şi dețin în asociere o societate comercială sau sunt asociaţi unici într-o astfel de societate în funcția de administrator.

Certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului Cluj - mama

În cazul părinților/reprezentanților legali care nu au un contract individual de muncă şi dețin în asociere o societate comercială sau sunt asociaţi unici într-o astfel de societate în funcția de administrator.

Certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului Cluj - tata

În cazul părinților/reprezentanților legali care nu au un contract individual de muncă şi dețin în asociere o societate comercială sau sunt asociaţi unici într-o astfel de societate în funcția de administrator.

Certificat de atestare fiscală eliberat de A.N.A.F. - mama

În cazul părinților/reprezentanților legali care nu au un contract individual de muncă şi dețin în asociere o societate comercială sau sunt asociaţi unici într-o astfel de societate în funcția de administrator.

Certificat de atestare fiscală eliberat de A.N.A.F. - tata

În cazul părinților/reprezentanților legali care nu au un contract individual de muncă şi dețin în asociere o societate comercială sau sunt asociaţi unici într-o astfel de societate în funcția de administrator.

Decizie/adeverință de reluare activitate

Dovadă sursă venituri mama - adeverinţă document tipizat, Anexa 2 la prezentul regulament

Adeverinţă tip completată de angajator, pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali - document tipizat, Anexa nr. 2 la prezentul regulament, după cum urmează: a) părinții/reprezentanții legali care lucrează sau și-au reluat activitatea până la data înscrierii - adeverință tip completată de angajator, în original și document Revisal; b) părinţii/reprezentanții legali care îşi reiau activitatea după data înregistrării dosarului de înscriere - adeverinţa completată de angajator, în original, iar documentul Revisal va fi depus la data intrării copilului admis în colectivitate; datele din documenul Revisal trebuie să coincidă cu datele din adeverinţa tip prezentată la înscriere; În cazul în care unul din părinți se află în concediu de creștere copil, este necesară decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării îndemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială. 8) în cazul părinților/reprezentanților legali care obțin venituri din activități independente, va fi depus la dosar declarația unică 212 vizată de A.N.A.F., sau recipisa care face dovada depunerii declaraţiei online, în Spaţiul Virtual Privat A.N.A.F.; în situația unor modificări legislative, va fi depusă declarația valabilă la momentul respectiv. 9) în cazul părinților/reprezentanților legali care nu au un contract individual de muncă şi dețin în asociere o societate comercială sau sunt asociaţi unici într-o astfel de societate în funcția de administrator, aceştia vor prezenta la dosar declarația 205 vizată de A.N.A.F., certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului Cluj şi certificat de atestare fiscală eliberat de A.N.A.F.;

Dovadă sursă venituri tata - adeverinţă document tipizat, Anexa 2 la prezentul regulament

Adeverinţă tip completată de angajator, pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali - document tipizat, Anexa nr. 2 la prezentul regulament, după cum urmează: a) părinții/reprezentanții legali care lucrează sau și-au reluat activitatea până la data înscrierii - adeverință tip completată de angajator, în original și document Revisal; b) părinţii/reprezentanții legali care îşi reiau activitatea după data înregistrării dosarului de înscriere - adeverinţa completată de angajator, în original, iar documentul Revisal va fi depus la data intrării copilului admis în colectivitate; datele din documenul Revisal trebuie să coincidă cu datele din adeverinţa tip prezentată la înscriere; În cazul în care unul din părinți se află în concediu de creștere copil, este necesară decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării îndemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială. În cazul părinților/reprezentanților legali care obțin venituri din activități independente, va fi depus la dosar declarația unică 212 vizată de A.N.A.F., sau recipisa care face dovada depunerii declaraţiei online, în Spaţiul Virtual Privat A.N.A.F.; în situația unor modificări legislative, va fi depusă declarația valabilă la momentul respectiv. În cazul părinților/reprezentanților legali care nu au un contract individual de muncă şi dețin în asociere o societate comercială sau sunt asociaţi unici într-o astfel de societate în funcția de administrator, aceştia vor prezenta la dosar declarația 205 vizată de A.N.A.F., certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului Cluj şi certificat de atestare fiscală eliberat de A.N.A.F.;

Decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării îndemnizației de creștere copil

În cazul în care unul din părinți se află în concediu de creștere copil, este necesară decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării îndemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială.

Document Revisal mama - în cazul în care și-a reluat activitatea până la data înscrierii

Adeverinţă tip completată de angajator, pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali - document tipizat, Anexa 2 la prezentul regulament, după cum urmează: a) părinții/reprezentanții legali care lucrează sau și-au reluat activitatea până la data înscrierii - adeverință tip completată de angajator, în original și document Revisal; b) părinţii/reprezentanții legali care îşi reiau activitatea după data înregistrării dosarului de înscriere - adeverinţa completată de angajator, în original, iar documentul Revisal va fi depus la data intrării copilului admis în colectivitate; datele din documenul Revisal trebuie să coincidă cu datele din adeverinţa tip prezentată la înscriere; În cazul în care unul din părinți se află în concediu de creștere copil, este necesară decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării îndemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială. 8) în cazul părinților/reprezentanților legali care obțin venituri din activități independente, va fi depus la dosar declarația unică 212 vizată de A.N.A.F., sau recipisa care face dovada depunerii declaraţiei online, în Spaţiul Virtual Privat A.N.A.F.; în situația unor modificări legislative, va fi depusă declarația valabilă la momentul respectiv. 9) în cazul părinților/reprezentanților legali care nu au un contract individual de muncă şi dețin în asociere o societate comercială sau sunt asociaţi unici într-o astfel de societate în funcția de administrator, aceştia vor prezenta la dosar declarația 205 vizată de A.N.A.F., certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului Cluj şi certificat de atestare fiscală eliberat de A.N.A.F.;

Document Revisal tata - în cazul în care și-a reluat activitatea până la data înscrierii

Adeverinţă tip completată de angajator, pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali - document tipizat, Anexa 2 la prezentul regulament, după cum urmează: a) părinții/reprezentanții legali care lucrează sau și-au reluat activitatea până la data înscrierii - adeverință tip completată de angajator, în original și document Revisal; b) părinţii/reprezentanții legali care îşi reiau activitatea după data înregistrării dosarului de înscriere - adeverinţa completată de angajator, în original, iar documentul Revisal va fi depus la data intrării copilului admis în colectivitate; datele din documenul Revisal trebuie să coincidă cu datele din adeverinţa tip prezentată la înscriere; În cazul în care unul din părinți se află în concediu de creștere copil, este necesară decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării îndemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială. 8) în cazul părinților/reprezentanților legali care obțin venituri din activități independente, va fi depus la dosar declarația unică 212 vizată de A.N.A.F., sau recipisa care face dovada depunerii declaraţiei online, în Spaţiul Virtual Privat A.N.A.F.; în situația unor modificări legislative, va fi depusă declarația valabilă la momentul respectiv. 9) în cazul părinților/reprezentanților legali care nu au un contract individual de muncă şi dețin în asociere o societate comercială sau sunt asociaţi unici într-o astfel de societate în funcția de administrator, aceştia vor prezenta la dosar declarația 205 vizată de A.N.A.F., certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului Cluj şi certificat de atestare fiscală eliberat de A.N.A.F.;

Certificat invaliditate/handicap mama (dacă este cazul)

care să ateste și gradul de handicap selectat

Certificat invaliditate/handicap tata (dacă este cazul)

care să ateste și gradul de handicap selectat

Certificat invaliditate/handicap frate/soră (dacă este cazul)

care să ateste gradul de handicap

Dovadă invaliditate/handicap copil (dacă este cazul)

document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare şcolară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului

Adeverință concediu îngrijire copil

Părinţii/reprezentanții legali care îşi reiau activitatea după data înregistrării dosarului de înscriere - adeverinţa completată de angajator, în original, iar documentul Revisal va fi depus la data intrării copilului admis în colectivitate; datele din documenul Revisal trebuie să coincidă cu datele din adeverinţa tip prezentată la înscriere;

Buletin verso cu viza de flotant în clar

viză flotant reședință

Certificate de nastere minori

unul sau mai multe în aceeași poză

Dovadă frate/sora înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă

în anul şcolar următor

Dovadă copil orfan de ambii părinţi

Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinți

Dovadă copil orfan de un singur părinte

Declaraţii de consimţământ

Pasul 7

Sunt de acord ca datele personale din prezenta cerere să fie prelucrate în scopul înscrierii copilului.

Declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că actele depuse la dosar reflectă adevărul

Cunoscând prevederile Codului penal, art. 326 privind falsul în declaraţii

În cazul admiterii dosarului, mă oblig să confirm locul în creşă, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor

Trimitere

Pasul 8